Tipovi Fasada

Primena stakla, aluminijuma, kompozitnih panela i nerđajućeg čelika danas predstavlja moderno i široko primenjivano rešenje. S obzirom da fasada predstavlja spoljašnji omotač zgrade, mora ispuniti odgovarajuće zahteve u pogledu zaštite od atmosferskih uticaja, uticaja temperature i buke, zaptivanja i regulisanja uticaja sunca.

Upotrebom specijalnog stakla moguće je smanjiti zagrevanje prostorija u letnjem periodu a time uštedeti na energiji potrebnoj za hlađenje. Fasada je i dobar toplotni izolator što smanjuje troškove zagrevanja objekta tokom zime.

Referentni objekti

Fasadni Sistemi

Fasadni sistemi

Transparentne požarne fasade

Transparentne požarne fasade