Mercator - Inđija

Pozicije:

Klasična fasada - čelična konstrukcija, kuhinjski elementi, portali poslovnih jedinica - lokala, aluminijumska konstrukcija ulaznog portala

Godina izgradnje:

2006

Galerija - Mercator - Inđija
Galerija - Mercator - Inđija
Galerija - Mercator - Inđija
Galerija - Mercator - Inđija
Galerija - Mercator - Inđija