Миленијум

Подгорица

Инвестор:

Neksan

Год постройки:

2013

Галерея - Миленијум
Галерея - Миленијум
Галерея - Миленијум
Галерея - Миленијум
Галерея - Миленијум
Галерея - Миленијум
Галерея - Миленијум
Галерея - Миленијум
Галерея - Миленијум
Галерея - Миленијум
Галерея - Миленијум
Галерея - Миленијум
Галерея - Миленијум
Галерея - Миленијум
Галерея - Миленијум
Галерея - Миленијум
Галерея - Миленијум
Галерея - Миленијум
Галерея - Миленијум
Галерея - Миленијум
Галерея - Миленијум
Галерея - Миленијум
Галерея - Миленијум