Karoljev - Kino Teatar

Moskva, Rusija

Lemić Group je počeo projektovanje fasadnih pozicija objekta Kino Teatar u Moskovskom okrugu. Objekat predstavlja kompleks više celina i sastoji se od pozorišnog dela sa kontinualnom lučnom fasadom, poslovno-ugostiteljkih jedinica i poslovno-stambenog prostora.

Na objektu su u toku radovi na postavljanju kontinualnih i ventilisanih fasada na površini 2100 m2, lučne kontinualne fasade na površini 1050 m2, 80 aluminijumskih prozorskih jedinica i 16 portala.

Kinoteatar, grad Karaljov, Moskovska oblast
Kinoteatar, grad Karaljov, Moskovska oblast
Kinoteatar, grad Karaljov, Moskovska oblast
Kinoteatar, grad Karaljov, Moskovska oblast
Kinoteatar, grad Karaljov, Moskovska oblast
Kinoteatar, grad Karaljov, Moskovska oblast
Kinoteatar, grad Karaljov, Moskovska oblast
Kinoteatar, grad Karaljov, Moskovska oblast
Korolev, Cinema Theatre
Korolev, Cinema Theatre
Korolev, Cinema Theatre
Korolev, Cinema Theatre
Korolev, Cinema Theatre
Korolev, Cinema Theatre
Korolev, Cinema Theatre
Korolev, Cinema Theatre
Korolev, Cinema Theatre
Korolev, Cinema Theatre
Korolev, Cinema Theatre
Korolev, Cinema Theatre
Korolev, Cinema Theatre
Korolev, Cinema Theatre
Korolev, Cinema Theatre
Korolev, Cinema Theatre
Korolev, Cinema Theatre
Korolev, Cinema Theatre
Korolev, Cinema Theatre
Korolev, Cinema Theatre