Rekonstrukcija aerodroma Tjumenj

Sibir, Tjumenjska oblast, Tjumenj

Rekonstrukcija aerodroma u Sibirskom gradu Tjumenj.

  • 10.000 m2 protivpožarne ventilisane fasade od aluminijumskih kompozitnih panela - sistem ALUCOBOND, klasa A2, proizvođač A2 COMPOSITES
  • 6.500m2 transparentne klasične fasade, sistem REYNAERS CW 50HI, sa elementima PP fasade sistem REYNAERS CW 50FP
  • 1.300m2 ventilisane keramičke fasade, sistem NORDFOX
  • vrata i prozori od aluminijumskih profila
Aerodrom Rošino, Tjumenj, Sibir
Aerodrom Rošino, Tjumenj, Sibir
Aerodrom Rošino, Tjumenj, Sibir
Aerodrom Rošino, Tjumenj, Sibir
Aerodrom Rošino, Tjumenj, Sibir
Aerodrom Rošino, Tjumenj, Sibir
Aerodrom Rošino, Tjumenj, Sibir
Aerodrom Rošino, Tjumen, Sibir
Aerodrom Rošino, Tjumen, Sibir
Aerodrom Rošino, Tjumen, Sibir
Aerodrom Rošino, Tjumen, Sibir
Aerodrom Rošino, Tjumen, Sibir
Aerodrom Rošino, Tjumen, Sibir
Aerodrom Rošino, Tjumen, Sibir
Aerodrom Rošino, Tjumen, Sibir
Pristupni tunel terminala
Rekonstrukcija aerodroma u Tjumenju
Rekonstrukcija aerodroma u Tjumenju
Rekonstrukcija aerodroma u Tjumenju
Rekonstrukcija aerodroma u Tjumenju
Rekonstrukcija aerodroma u Tjumenju
Rekonstrukcija aerodroma u Tjumenju
Rekonstrukcija aerodroma u Tjumenju
Rekonstrukcija aerodroma u Tjumenju
Rekonstrukcija aerodroma u Tjumenju