Poslovni Objekat HE Djerdap

Beograd, Pop Stojanova

Kompanija Lemić Group je na ovom objektu izradila ulazni portal od INOX-a.

Godina izgradnje:

2005

Poslovni Objekat HE Djerdap
Poslovni Objekat HE Djerdap
Poslovni Objekat HE Djerdap
Poslovni Objekat HE Djerdap
Poslovni Objekat HE Djerdap
Poslovni Objekat HE Djerdap
Poslovni Objekat HE Djerdap
Poslovni Objekat HE Djerdap