Stambeni objekat - Baba Višnjina

Beograd

Elementi fasade od kompozitnih materijala i brisoleji

Godina izgradnje:

2010

Stambeni objekat - Baba Višnjina
Stambeni objekat - Baba Višnjina
Stambeni objekat - Baba Višnjina
Stambeni objekat - Baba Višnjina
Stambeni objekat - Baba Višnjina
Stambeni objekat - Baba Višnjina
Stambeni objekat - Baba Višnjina
Stambeni objekat - Baba Višnjina
Stambeni objekat - Baba Višnjina
Stambeni objekat - Baba Višnjina