Možajski val

Rusija, Moskva

Lemic Group je potpisao ugovor za izgradnju poslovnog kompleksa u Rusiji. Radovi na objektu biznis centra obuhvataju izradu tehnickog projekta i završne radove na fasadi objekta. Fasada se izvodi kompozitnim pločama vrhunskog kvaliteta  i klasična fasade.

Svi elementi se izvode prema važecem GOST standardu.

Projekat u toku [2013->2014->2015]

Možajski Val, Poslovni kompleks u Moskvi, Radovi u toku
Možajski Val, Poslovni kompleks u Moskvi, Radovi u toku
Možajski Val, Poslovni kompleks u Moskvi, Radovi u toku
Možajski Val, Poslovni kompleks u Moskvi, Radovi u toku
Možajski Val, Poslovni kompleks u Moskvi, Radovi u toku
Možajski Val, Poslovni kompleks u Moskvi, Radovi u toku
Možajski Val, Poslovni kompleks u Moskvi, Radovi u toku
Možajski Val, Poslovni kompleks u Moskvi, Radovi u toku
Možajski Val, Poslovni kompleks u Moskvi, Radovi u toku
Možajski Val, Poslovni kompleks u Moskvi, Radovi u toku
Možajski Val, Poslovni kompleks u Moskvi, Radovi u toku
Možajski Val, Poslovni kompleks u Moskvi, Radovi u toku
Možajski Val, Poslovni kompleks u Moskvi, Radovi u toku
Možajski Val, Poslovni kompleks u Moskvi, Radovi u toku
Možajski Val, Poslovni kompleks u Moskvi, Radovi u toku
Možajski Val, Poslovni kompleks u Moskvi, Radovi u toku
Možajski Val, Poslovni kompleks u Moskvi, Radovi u toku
Možajski Val, Poslovni kompleks u Moskvi, Radovi u toku
Možajski Val, Poslovni kompleks u Moskvi, Radovi u toku
Možajski Val, Poslovni kompleks u Moskvi, Radovi u toku
Možajski Val, Poslovni kompleks u Moskvi, Radovi u toku
Možajski Val, Poslovni kompleks u Moskvi, Radovi u toku
Možajski Val, Poslovni kompleks u Moskvi, Radovi u toku
Možajski Val, Poslovni kompleks u Moskvi, Radovi u toku
Možajski Val, Poslovni kompleks u Moskvi, Radovi u toku
Možajski Val, Poslovni kompleks u Moskvi, Početak građevinskih radova
Možajski Val, Poslovni kompleks u Moskvi, Početak građevinskih radova
Možajski Val, Poslovni kompleks u Moskvi
Možajski Val, Poslovni kompleks u Moskvi
Možajski Val, Poslovni kompleks u Moskvi